Beraunit

$98.90

In stock

Description

Velmi bohatý vzorek červeno hnědých krystalů beraunitu tvořícího vějíříté agregáty se světlými krystaly wavellitu a žlutým kakoxenem na puklině ordovické droby. Místy otevřené dutinky obsahují dokonale omezené trsy načervenalého beraunitu (krystalky jsou do 2 mm dlouhé), porostlé poloprůhlednými a nažloutlými, netradičně izolovanými krystalky wavellitu. Na některých částech vzorku se objevuje i chmýřitý, pampeliškově žlutý kakoxen, který je také mladší než beraunit.


Additional information

Weight 496 g
Dimensions 36 × 79 × 118 mm
0