Uvarovit, titanit

$189.20

In stock

Description

Uvarovit na tomto vzorku vytváří kubické, tmavě zelené, místně častečné charakteristické krystaly. Na tomto vzorku se nachází jeden velký krystal uvarovitu, který dosahuje velikosti 5 mm. Dalším minerálem, který se na tomto vzorku vystuje jsou tabulkovité krystaly světle zeleného titanitu. Tyto krystaly titanitu dosahují velikosti 7 mm. Vzhledem k pěknému, sbírkovému formátu a kombinaci tamvě zelených uvarovitů, světle zelených titanitů a tamovo šedou podložní horninou se jedná o estteticky velmi vzhledný sbírkový vzorek.


Additional information

Weight 612 g
Dimensions 26 × 81 × 135 mm
0