Momentálně pro Vás nahráváme české zeolity a jim příbuzné silikáty z naší republiky. Díky velké geologické pestrosti u nás byla popsána spousta zeolitů z různých typů hornin. Česká republika je známá svými zeolity především díky výskytům ve vulkanitech Českého středohoří a Doupovských hor, nelze opominout ani moravské a slezské vulkanity a permské vulkanity Českého ráje. Vedle těchto klasických oblastí jsou zeolity dále nacházeny v izolovaných vulkanických tělesech například v západních Čechách, kladenské pánvi nebo u Pardubic.

Zeolity patří ale také mezi oblíbené minerály alpských žil, ať z Časlavska anebo z Jeseníků. Zeolity jsou také jedněmi z nejmladších minerálů rudních žil na příbramsku anebo uranovém ložisku Dolní Rožínky. Mezi vzácné zeolity patří také cesiem bohatý pollucit, který se typicky vyskytuje v lithných pegmatitech, s lokalitami v jižních Čechách nebo na Moravě.
 
Tomuto tématu je věnováno i aktuální číslo německého časopisu Aufschluss.
0